1.

A twisted sense of style

I have a twisted sense of style.

I like my hair messy
And my feelings well- disposed.
The hanging of a saggy bag on my back
And girls with full, perky breasts.

I like boys with a baby face
And I like them to sound mature while they talk
But sometimes I like them not talking at all
Cause that’s what my grandma calls
wise.

I like lies.
You never know if the truth is good enough
To keep you talking for long.
And I like confidence
Because it is one of the greatest lies ever told.

~~~

Shije fort të mbrapshta

Unë kam shije të mbrapshta.

Më pëlqen t’i mbaj flokët rrëmujë
Dhe ndjenjat nëpër vendet e veta.
Varja e gjërave të harruara në çantën e shpinës
Dhe gjoksi i ngritur e i rrumbullakët.

Më pëlqejnë djemtë me fytyrë çunaku
Që flasin gjithë maturi.
Po ndonjëherë më pëlqen kur e qepin gojën
Ngaqë, sipas sime gjysheje,
Të heshtësh është mençuri.

Më pëlqejnë gënjeshtrat.
E vërteta s’i ka këmbët më të gjata sesa
Një bisedë gjysmake.
Kësisoj, më pëlqen edhe vetëbesimi,
Sepse është gënjeshtra më trullosëse e njeriut.

2.
Hangers

I dreamt of hanging each of my clothes on its own,
personal hanger.

Only that one black dress
on my body
Cause it felt like the luckiest day of the week.

I had hills which didn’t hurt my feet
And didn’t make me look skinnier
Nor made me feel more special
Than any of the other hangers.

Dreams tell tales that wake you up.

Or maybe it was the soothing voice of my mother
humming her way to the closet
Picking up colorful dresses from their hangers
Wearing them,
Throwing them down the undergrounds of later duties
Tearing apart all of her sunday afternoon
As I sneaked into my sneakers.

~~~

Varëset e rrobave

Në ëndërr, secilën prej rrobave e varja në një varëse
Krejt të vetën.

Veç fustanin e zi
Në trupin tim
Sepse ndihesha si të ishte dita më me fat e javës.

Kisha këpucë me taka që s’më vrisnin
As më bënin të dukesha më e hollë
As të ndihesha më speciale
Se asnjëra prej varëseve të tjera.

Ëndrrat thonë përralla që të zgjojnë nga gjumi.

Ose, qe zëri i paqtë i sime mëje
Që rrugës drejt dollapit mërmërit
Këngë për fustanet me ngjyra që i heq prej varëseve
Këngë kur i provon
Këngë kur i hedh tek pirgu i gjërave për t’u bërë më vonë
Këngë për mundin e kotë të së dielës pasdite
Teksa unë përvidhem për tek atletet.

3.

Black coffee

Black coffee needs no sugar
If you’re one who needs sugar
You can’t deserve a cup of black coffee.

– How much for the coffee?
– The same as yesterday.
– Yesterday it was quick.

Today it will be longer.
Today it will be two days into one
Cup of black coffee.

Science doesn’t seem to love it
But we both seem to hate sugar
And that’s why I’m keeping up with science.

Sugar it’s bad for my teeth,
And so it’s the coffee.
Caffeine is bad for my heart rate.
And so it’s the sugar.

And yet,
Caffeine seems to be quite the opposite of that sweet, mellow taste
Of childhood memories.
Caffeine is the present,
Sometimes the whole bitterness of the future.

If you’re one who needs sugar,
You can’t deserve all the cups of black coffee
That you’re about to get.

~~~

Kafeja e ze

Kafeja e zezë s’do sheqer.
Nëse të pëlqen sheqeri,
S’ke si ta meritosh një filxhan kafeje të zezë.

– Sa për kafenë?
– Po aq sa dje.
– Dje ishte shpejt e shpejt.

E sotmja do të jetë më e gjatë.
E sotmja do të jetë sa për dy ditë
Në një filxhan kafeje.

Shkenca s’duket ta ketë fort qejf.
Por jemi në një mendje për sheqerin
Prandaj unë vazhdoj bëj shkencë.

Sheqeri shkatërron dhëmbët
Dhe po kështu kafeja.
Kafeina bën keq për tensionin
Dhe po kështu sheqeri.

Por prapë,
Kafeina është krejt e kundërta e asaj shijes së ëmbël
Të fëmijërisë.
Kafeina është e tashmja,
Ndonjëherë gjithë hidhtësia e së ardhmes.

Nëse të pëlqen sheqeri,
S’ka si t’i meritosh gjithë filxhanet e kafesë së zezë
Që po të presin.